Новини, Шарен свят

Около 9 млн. лв. без ДДС за саниране на блокове по програма

Общината е открила процедури по Закона за обществените поръчки за „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в Самоков” във връзка с осъществяването на Националната програма за енергийна ефективност.
В една поръчка са включени блокове 16, 23 и 40 в кв. „Самоково”. Общата прогнозна стойност е около 4,1 млн. лв. без ДДС. Оферти се приемат до 2 юни включително. Подробно обявление е публикувано на 14 април в Регистъра на обществените поръчки.
В отделна процедура са включени блокове 3 и 41 в кв. „Самоково”, бл. „Слатина” и сграда на ул. „Македония” 87. Общата прогнозна стойност е 3,2 млн. лв. без ДДС. Оферти се приемат до 6 юни включително.
Блокове 8, 19 и 26 в кв. „Самоково” са обособени в отделна поръчка, като общата прогнозна стойност тук е около 2 млн. лв. без ДДС. Оферти се приема до 31 май включително. Подробно обявление е публикувано на 14 април в Регистъра на обществените поръчки.

1 Comment

  1. Браво!

Leave a Reply