Новини, Читателски

Окосяват ни ливадите, а помощ няма

През последните дни и седмици масово се косят незаконно ливади край Драгушиново. Жители на съседния Седми квартал в града идват с каруци, косят набързо, прибират плячката и бягат. Така потърпевши са много хора от селото ни, чиито имоти се опустошават.
Ако видиш неканените гости и им направиш забележка, пък може и да си изпатиш. В кметството няма служители, които имат власт да се справят с този проблем.
Молбата ни е към полицията в Самоков да обърне внимание на района. Вярно е, че полицейските служители имат и много друга работа, но към кого друг да се обърнем за помощ и съдействие?

Жители на Драгушиново

Leave a Reply