Новини, Политика

Октомврийската общинска сесия ще бъде на 23-и

Следващото заседание на местните парламентаристи ще бъде на 23 октомври, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Планира се да се вземе отношение по предложения на постоянните комисии и на кмета на общината. Граждани ще могат да изкажат свои становища.
В подготовка за сесията в понеделник, на 13 октомври, от 17 ч. ще заседава комисията по здравеопазване и социални дейности. На следващия ден от 16 ч. пък ще се съвещават членовете на комисията по устройство на територията и екология.
Три заседания са предвидени за сряда, 15 октомври. От 15 ч. са консултациите на групата по бюджет и финанси, а от 16 ч. ще подготвят предложенията си комисиите по европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика и по образование, култура, младежки дейности и спорт.
На следващия ден от 15 ч. е съвещанието на комисията по законност, обществен ред и общинска собственост, а от 17 ч. – на временната комисия по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи.

Leave a Reply