Култура, Новини

„Онгъл” стартира нова експедиция в Самоковско

През тази седмица музейни специалисти, включително от Русе и Плевен, подпомогнати от студенти, участват в поредната експедиция на асоциация „Онгъл” за изследване на миналото на нашия град и района.
Научните работници ще се трудят в две направления. Една група ще се занимава с фолклорното наследство на Долни Окол и Гуцал. Ще бъдат извършени археографски проучвания. Вниманието ще бъде съсредоточено върху старопечатни книги, намиращи се в черквите. Според специалистите чрез тях и по приписките по страниците им могат да се черпят ценни сведения за състоянието и движението на хората през миналите векове, за важни събития и личности, често непознати или малко известни.
Както се знае, в черква в Белчин е открита изключително ценната старопечатна книга „Октоих” от 1494 г., издадена в гр. Цетине. Копие от тази книга ще бъде представено в скоро време в етнографския музей в Белчин.
През 60-70-те години на 16 в. се появяват старопечатните книги на първия български издател и печатар Яков Крайков. Покрай железодобива и развитието на икономиката местни хора се замогват и купуват книги, които навремето са стрували много скъпо, като след това ги даряват на храмове в района.
Тази част от експедицията ще се финансира от „Онгъл”. В същото време със средства, гласувани от Общинския съвет, ще продължат проучванията в сферата на градската етнология /една недостатъчно развита част от българската наука/ в Самоков. Тези изследвания се правят от 2011 г. насам, като почти всяка година местният парламент отпуска пари за тая цел. За изминалите няколко години са проведени около сто интервюта – за образната култура, родови и лични истории, социалистическата празничност и др. Очаква се сега тази дейност да приключи успешно. Благодарение на специалисти от Русенския регионален музей се създава методология за подобни изследвания и в други градове в страната.
Намеренията са резултатите от изследванията да бъдат публикувани в един или няколко тома и да бъдат съхранени и на електронен носител. Резултатите ще бъдат представени и на традиционните Царшишманови дни през есента в града ни.
Подобни пручвания в общината ни се правят от далечната вече 1989 г., като началото е сложено в Алино. Интересът на научните среди към нашия край е оправдан, тъй като тук, както е известно, си дават среща три големи етнографски области – Шоплукът, Македония и Тракия.
На работата на експедицията бе посветена пресконференция, състояла се на 11 юли в Историческия музей. За предстоящата дейност говориха директорът на музея Веселин Хаджиангелов, главният секретар на „Онгъл” д-р Росен Малчев, секретарят на асоциацията и наш съгражданин доц. д-р Константин Рангочев и др. Изказана бе благодарност на общинската управа за предоставяните средства за научни изследвания. Високо бе оценена родолюбивата дейност на наскоро отишлата си от този свят наша съгражданка Мария Йончева, създала невероятната музейна сбирка „Златен извор”, дарена неотдавна на самоковския музей.
Буквално веднага след пресконференцията, облечени в красиви фирмени жълти фланелки, участниците в експедицията заминаха за работа, както се казва, на терен.

Тодор Попов

Leave a Reply