Новини

Определиха такса смет

Гражданите ще плащат такса за битови отпадъци – т. нар. такса смет, за 2013 г. на стойност 2,2 на хиляда /2,2 промила/ върху данъчната оценка на недвижимия си имот. Решението взеха общинските съветници на последната си сесия за годината, състояла се на 13 декември.
За жителите на селата таксата ще бъде 4 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Толкова ще се плаща и за жилищни имоти в Боровец. За вилните зони таксата ще бъде по-висока – 5,5 на хиляда.
Както поясни зам.-кметът Радослав Стойчев, в таксата се включват разходите за събиране и извозване на сметта, за обезвреждане на битовите отпадъци в депо и за чистотата на териториите за обществено ползване.
За контейнери от 4 куб. ще се плащат 67 лв., за съд тип „бобър” – 16 лв.
Такса смет ще се заплаща на две равни вноски – от 1 март до 30 юни и до 30 октомври.
Гражданите ще получат изрични писмени съобщения за дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за следващата година.

Leave a Reply