Новини, Политика, Шарен свят

Определят местните данъци и такси в Самоков на 31 януари

Първата за тази година сесия на Общинския съвет ще се състои на 31 януари, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Дневният ред предвижда приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци. Друга изключително важна точка е свързана с приемането на бюджета на общината за 2019 г.
Предвижда се да бъдат отчетени и изпълненията на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и на плана за приватизация през миналата година. Ще бъдат приети и програма и план за работа в тези насоки през новата година.
На заседанието ще бъдат разгледани и предложения на комисиите на местния парламент и на кмета на общината.
Следващите сесии на Общинския съвет ще се състоят на 28 февруари и на 28 март.
Дневният ред за първите три сесии на общинарите е приет на заседание на председателския съвет, на което са присъствали председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, кметът Владимир Георгиев и съветниците Александър Боев, Антоанета Антонова, Борислав Филчев, Венета Галева, Димитър Панев, Емил Кривошиев, Йордан Стоянов, Мая Христева, Николай Николов, Петър Георгиев и Светлана Атанасова.

Leave a Reply