Здраве, Новини, Политика

Освобождават българите в чужбина от здравни вноски

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември м. г., ще могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас за стари периоди, ако не са живели по това време в България, съобщиха от Националната агенция за приходите /НАП/.
За целта съответните лица трябва да подадат до края на тази година декларация и заявление за напускане на страната. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата.
От агенцията съветват когато декларацията и заявлението се изпращат по пощата, да се посочва електронен адрес за контакт, а при възможност и телефон или човек, с когото данъчните могат да се свържат на територията на България.
Гражданите трябва да знаят също, че ако решат да се върнат трайно в България, те трябва да докажат, че са били в чужбина повече от 183 дни през всяка една календарна година. Това става с представяне на копие от паспорт, декларация и др.
Възстановяването на здравните им права ще стане след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват, или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

Leave a Reply