Новини, Шарен свят

Осигуриха 4 работни места

4 работни места са одобрени за субсидиране от местния Съвет за сътрудничество на 19 ноември. Осигуряват се средства за наемане на младежи до 29 години и на майки с деца до 5 години. Подадените 7 заявления от работодатели са били за разкриването на 9 работни места. Предстои да се сключат едногодишни договори. Субсидията е за първото полугодие и включва средства за минимална заплата, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда и осигуровки за сметка на работодателя.

Leave a Reply