Новини, Шарен свят

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните

Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт. Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Промените влизат в сила от 1 март тази година.
Досега върху дневните пари при командировка вноски за ДОО не се дължаха.
Така например, ако става въпрос за служебно пътуване в рамките на страната, осигурителни вноски ще се дължат върху сумата над 40 лв. на ден. Това е така, защото размерът, който е определен за дневни пари в Наредбата за командировките в страната, е 20 лв.
Други промени в наредбата предвиждат изрично, че при определяне на годишния осигурителен доход на регистрираните земеделски производители не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.
Повече информация, както и отговори на въпроси относно осигурителното и данъчното законодателство, може да се получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената един градски разговор.

Leave a Reply