Новини, Политика, Шарен свят

Отдадоха общински земи под наем

“Бързанов Агротрейд” ООД стана наемател на две ниви в м. Боричо с обща площ около 284 дка. Годишната наемна цена, определена на проведения общински търг, е 2840 лв. На терените ще се отглеждат земеделски култури.

ХХХ

449 дка край Горни Окол отдаде под наем Общината на частно лице чрез търг. Имотите са 9 на брой, а годишната им наемна цена е 4490 лв. Търгът бе проведен от комисия с председател зам.-кметът Васил Сайменов.

ХХХ

Нива край Доспей от 45 дка бе отдадена под наем на общински търг. За 450 лв. годишно я спечели единственият явил се кандидат. Мястото ще бъде използвано за отглеждане на картофи.

Leave a Reply