Новини, Шарен свят

Откриват нови работни места

За Общината са одобрени 10 работни места по Регионалната програма за заетост, информираха от Бюрото по труда. Назначените ще бъдат ангажирани в общественополезна дейност.
Общо 12 досегашни безработни пък са назначени през последните дни чрез дирекция „Социално подпомагане” за лични асистенти по националната програма „Асистенти за хора с увреждания”.
Междувременно съвместно с КНСБ Бюрото по труда започва подбор на безработни по проекта „Шанс за работа”. Право да бъдат включени в обучението ще имат безработни на възраст над 50 години и младежи до 24 години. Те ще бъдат обучавани за болногледачи. В курса ще се включат общо 63 души. От успешно завършилите 25 човека ще работят за три месеца в „МБАЛ-Самоков”.
Предстои да започне изпълнението и на първата схема от новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема „Младежка заетост”. Приети са заявки от 14 работодатели за разкриване на 71 работни места.
Четирима безработни пък ще бъдат назначени към Общината по програма „Клио”. Заетостта им ще продължи 6 месеца. През този период те ще получават от държавния бюджет минимална заплата, допълнителни възнаграждения и осигуровки.
По програма „Клио” се предвижда извършване на дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти, които са недвижимо културно наследство. В проекта на Общината са включени Шишманово кале, Цари мали град, Митрополитската черква, Бельова черква, храм „Въведение Богородично” в Първи квартал и Девическият манастир. Програмата е насочена предимно към хората, които са продължително безработни, както и към безработните младежи до 29 г. и до хората без работа на възраст над 50 години.
Предстои заседание на Регионалния съвет по заетостта в Софийска област, което ще се състои в Правец и в него ще участва и директорката на Бюрото по труда в Самоков Венета Галева. На заседанието ще бъдат обсъдени програми и мерки по заетостта.

Leave a Reply