Новини, Шарен свят

Откриват 10 работни места в Центъра от семеен тип

Общо 10 нови работни места ще бъдат разкрити в новия Център от семеен тип, изграден в района на бившето училище „Никола Драмалиев”.
Очаква се центърът да започне работа през май, когато в него ще бъдат настанени най-малко 12 деца с увреждания. За тях ще се грижат ръководител, социален работник, шестима възпитатели, медицинска сестра и хигиенист.
Кметът Владимир Георгиев вече подписа в Министерството на труда и социалната политика договор с Агенцията за социално подпомагане за осигуряване на безвъзмездно финансиране на центъра. Договорът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Да не изоставим нито едно дете“.
Самият център бе изграден със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“. След приключване на строителството и обзавеждането му сега се осигуряват и средства за издръжката му. Сключеният договор е на стойност 266 297 лв., а периодът му на действие е до края на 2015 г.
Предстои Държавната агенция за закрила на детето да подбере младите хора, които ще бъдат настанени в новия център.

Leave a Reply