Новини, Политика

Отменят се приемните дни на общинските ръководители

Заради борбата срещу разпространението на коронавируса са отменени приемните дни на кмета на общината, както и на заместник-кметовете, секретаря на Общината, главния архитект, главния инженер, директорите на дирекции и др.
Общинския център за обслужване в самата сграда ще продължи да работи на пълен работен ден, но се ограничава достъпът на гражданите извън Центъра за административно обслужване. Консултации ще се правят само по телефона, като на партера са поставени вътрешен телефон и телефонен указател.
Удължен е и срокът за подаване на молби за обяви за работа.
От Общината вече приканиха гражданите да отложат посещенията си, ако административната услуга, която желаят, не е спешна.
Задълженията могат да се плащат и по електронен път. Всички, които желаят да получат ПИН за достъп до електронната си база данни, за да проверят задълженията си, и да ги заплатят по електронен път, могат да подадат заявление по имейл.
В сградата на Общината се съблюдават и изискванията за ограничаване на струпванията на много хора на едно място.
Междувременно стана ясно, че Общинският експертен съвет няма да провежда заседания до второ нареждане. Във връзка с това от общинската администрация уточниха, че в случай на спешност инвестиционните проекти могат да се представят с доклад за ОСИП /оценка за въздействие на инвестиционен проект/ съгласно Закона за устройство на територията /чл. 142, т. 2/, при което няма необходимост от разглеждане на Експертен съвет и ще тече необходимият 14-дневен срок.
Всички останали случаи ще бъдат отложени за разглеждане след отмяната на извънредното положение. Тогава Експертният съвет ще проведе заседания в няколко последователни дни, за да разгледа всички постъпили преписки.

Leave a Reply