Новини, Шарен свят

Отпадъци отново ще се събират разделно

Разтревожени граждани сигнализираха в редакцията, че са изчезнали контейнерите за разделно събиране на отпадъци. В отговор от общинската администрация обясниха за „Приятел”, че фирма „Репак”, занимаваща се досега с разделното събиране, прекратява дейността си. На 1 октомври Общината е подписала договор с „Булекопак” АД. На територията на общината ще действа ЕТ „Юлияна Георгиева”.
Предстои да се приеме програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки от домакинствата. Предвижда се самите отпадъци да се събират по график в определени дни. Контейнерите ще са тип „Бобър” с етикети на новата фирма.
В Самоков и Боровец на общо 77 площадки ще бъдат разположени тройки контейнери. Предстои да се даде допълнителна информация. Ще бъде разпространена и брошура.

Leave a Reply