Новини, Политика, Статии, коментари, Читателски

Отстоявайте интересите на Самоков и района!

Отворено писмо до съветниците от местния парламент

Уважаеми дами и господа,
Ние, самоковци, които на последните избори ви избрахме да защитавате наши, самоковски интереси, питаме защо при някои жизнено важни за града и района въпроси нямате единомислие? Дали партиите, които представлявате, така ви диктуват, или вие не сте самоковци?!…
На поредното събрание на “Самоковци за Самоков”, състояло се на 25 септември, петимата избраници – членове на самоковския парламент от сдружението, се явиха пред нас, избирателите, и очи в очи направихме равносметка за това, което решава Общинският съвет.
На събранието и след него мнозина наши съграждани изразиха възмущението си от гласуването на част от вас и бяха категорични, че на следващите избори въобще няма да гласуват.
Може би половината от вас са участвали в предишния местен парламент и знаят какво са гласували, какви решения са взимали, а сега – ни лук яли, ни лук мирисали… Опомнете се и на предстоящата сесия на 4 октомври отговорете на зададените въпроси в откритото писмо на граждани от Първи квартал /публикувано във в. “Приятел” на 25 септември т. г./. Нека тези отговори да се поместят в печата. Имайте предвид, че гледаме вашите изказвания и гласуване и по телевизионния канал “Рила”.
Желаем да имаме яснота по въпросите, които засягат интересите на самоковци. Средствата, които се получават и следва да се получават в Общината, трябва да се изразходват за благоустрояване на нашия роден град Самоков – Бялата порта на Рила. Говорим, че е град на туризма и ски спорта, но Самоков замира като такъв в полза на далечния град Банско, който си присвои дори и рожденото място на първия ни възрожденец – доспееца Паисий Хилендарски.
Дами и господа съветници, не се срамувайте да се наричате самоковци!
Предлагаме по случай една година от вашето избиране да се явите пред нас, избирателите, и очи в очи да изложите поне най-важните проблеми, които сте обсъждали и как сте ги решили и гласували.

От името на група самоковски избиратели:
Димитър Спасов

Leave a Reply