Новини, Шарен свят

Отчетно-изборно събрание на кооперация “Гранит”

Земеделска кооперация “Гранит” – с. Широки дол кани член-кооператорите на годишно отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:
1. Отчет на ръководството.
2. Избор на нов УС.
3. Разни.
Събранието ще се проведе на 10 март 2012 г., събота, от 10.00 ч., в читалището на селото. При липса на кворум ще се проведе 1 час по-късно на същата дата.

Leave a Reply