Новини, Шарен свят

Отчетоха изпълнението на бюджета

Граждани не проявиха интерес към публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг за 2019 г., предвидено за 18 август в сградата на Общината.
Отчетено бе, бюджетът за м. г. е възлизал на 44 млн. лв., като половината от тази сума са средства от държавния бюджет. Разходите възлизат на 37,5 млн. лв. По депозитни сметки има 5,4 млн. лв., а в банкови сметки – около 10 млн. лв.
Планът за приходите е изпълнен на 90 %. С над 1 млн. лв. от собствените приходи са дофинансирани държавни дейности. Изразходвани са 5,7 млн. от предвидените 9,2 млн. лв. за капитално строителство и благоустройствени и комунални дейности. По-голямата част от средствата са дадени за извършването на основни ремонти на различни обекти. Почти 3 млн. са отделени за социални дейности, а към 700 хил. лв. – за здравеопазване.
Отчетени бяха и средствата по общинските дългове.
Подробна информация за отчета е публикувана на интернет страницата на Общината. 

Leave a Reply