Отчитат бюджета на Община Самоков на сесия на Общинския съвет на 20 септември

Първото след лятната ваканция заседание на Общинския съвет ще се състои на 20 септември, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Дневният ред включва отчет за за изпълнението на бюджета на Общината, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2017 г. Ще бъдат обсъдени и предложения на постоянните комисии и на кмета.
Заседанията на самите комисии започват във вторник, на 11 септември, когато от 16 ч. ще бъдат разисквани проблемите в сферите на устройството на територията и екологията.
В сряда от 13.30 ч. и от 16 ч. ще се съвещават участниците в комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по здравеопазване и социални дейности.
На 13 септември от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. своите предложения ще подготвят членовете на комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопанска дейност и туристическа политика.
Комисията по бюджет и финанси ще заседава на следващия ден от 13.30 ч.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*