Новини, Шарен свят

Отчитат изпълнението на бюджета на 30 юни

В залата на петия етаж в сградата на Общината на 30 юни, четвъртък, от 9 ч. ще се състои заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат разгледани изпълнението на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и общинския дълг през м. г.
Дневният ред включва и обсъждане на предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.
В подготовка за сесията комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще заседава в понеделник, на 20 юни, от 14 ч., а комисията по устройство на територията и екология – на следващия ден от 16 ч. На 22 юни от 15 и от 15.45 ч. се събират участниците в комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазване и социални дейности. В четвъртък пък, на 23 юни, от 15, 15.30 и 16.30 ч. проблемите ще разискват членовете на комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи; законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply