Новини, Шарен свят

От НАП обещаха по-малко бюрокрация

Работна среща във връзка с промените в данъчното и осигурителното законодателство през тази година се състоя на 6 февруари в Самоков.  Петър Захариев, главен инспектор, запозна от името на НАП присъстващите счетоводители, икономисти и други заинтересовани лица с по-важните промени.
Намалява се административната тежест. При подготовка на годишната си данъчна декларация хората с намалена трудоспособност няма да предоставят допълнителни документи от ТЕЛК и от осигурителната система, тъй като Националната агенция по приходите вече има достъп до тези данни чрез информационната система на медицинската експертиза. Вече няма да бъде нужно и да се прилагат служебни бележки и документи за трудов стаж. При изрично искане обаче работодателят е длъжен да издаде съответен документ.
Едноличните търговци пък, които не са развивали дейност, се освобождават от задължението да декларират това в Търговския регистър.
Размерът на данъците се запазва. Увеличена е, както вече се знае, само такса смет. Това се е наложило заради нарасналите разходи за събиране и извозване на сметта и за поддържане на новото депо за отпадъци.
Отпада необходимостта от подаване на справки за туристическия данък в общинската администрация. Както поясни зам.-кметът Сия Шехтанова, ще се използва разработената нова единна система за туристическа информация.

Leave a Reply