Новини, Политика

От понеделник започват заседанията на комисиите към съвета

Снимка: архив

За 21 януари, понеделник, от 13.30 ч. е насрочено заседанието на постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общинския съвет. С това заседание започват и съвещанията на комисиите, подготвящи общинската сесия на 31 януари.
На следващия ден от 16 ч. проблемите ще разискват участниците в комисията по устройство на територията и екология. По същото време в сряда предложенията си ще подготвят членовете на комисията по здравеопазване и социални дейности.
Най-натовареният ден е 24 януари, четвъртък. Тогава последователно – от 14.30, 15.30 и 16.30 ч., са дебатите в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Съвещанията ще завършат в петък, на 25 януари, с обсъжданията от 13.30 ч. в комисията по бюджет и финанси. Преди обяд в същия ден пък – от 10 ч., проектобюджетът на общината за 2019 г. ще бъде разгледан с участието на представители на т. нар. второстепенни разпоредители.
Общинската сесия на 31 януари, четвъртък, ще бъде първа за годината. На нея, както вече „Приятел” информира, ще бъде приет бюджетът на Общината за тази година. Планира се да бъдат приети и наредба за местните данъци, програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и план за приватизация за т. г. Ще бъде отчетена и работата в тези насоки през миналата година.
Предвижда се още на сесията да бъде взето отношение и по други предложения на комисиите, както и по докладни записки на кмета на общината.
Общинските съветници ще започнат работа от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.

Leave a Reply