Новини, Политика

От проекти се очакват в Общината 14 млн. лв.

Във връзка с подготовката на бюджета на общината за тази година бе осъществена на 3 февруари нова инициатива – общинските съветници да се запознаят предварително с проекта. Това им е позволило да бъдат наясно с вижданията и идеите на общинската администрация преди да са минали заседанията на различните постоянни комисии на съвета, насрочени за различни дни през настоящата седмица.
“Почти всички съветници присъстваха на заседанието на 3 февруари. Повечето от тях се бяха готвили, правили съпоставки с минали бюджети и активно участваха в обсъжданията”, обобщи на пресконференция в понеделник, на 6 февруари, кметът Владимир Георгиев.
Той допълни, че на работното съвещание са се оформили добри предложения, дадени са интересни идеи.
Особено внимание е било отделено на въпроса за субсидиране на болницата за обслужване на здравно неосигурени граждани, които са доста на брой в района ни. По този повод г-н Георгиев изтъкна, че няма законен начин за заделяне на средства за социално неосигурени. В болницата обаче тази година ще влязат 3,5 млн. лв. европейски пари, с което ще се създадат много добри условия за медицинско обслужване. “При общинско съфинансиране от 1,5 млн. лв. при изпълнение на проектите ни ще влязат в бюджета 14 млн. лв. Сигурно тогава ще търсим начин да помогнем на социално неосигурените”, заяви кметът.
Стана ясно още, че и капиталовите вложения, предвидени по бюджета, са главно по социални проекти – за направа и ремонт на водопроводи, канализация и пр.
Градоначалникът изрази надежда, че на предстоящата сесия на 17 февруари бюджетът, след задълбочено обсъждане, ще бъде утвърден.

Leave a Reply