От 31 януари плащането на данъци и такси започна

Тазгодишната данъчна кампания стартира от 31 януари. Гражданите вече могат да плащат различните налози, включително данък сгради, таксата за битови отпадъци – т. нар. такса смет, данъка за автомобилите и пр. Данък сгради и такса смет могат да се платят на две равни вноски с крайни срокове съответно 30 юни и 31 октомври. Ако не се спазят сроковете, започват да текат лихви. Ако пък се издължим за налозите за цялата година до 30 април, ще можем да ползваме 5 % отстъпка.
С изключение на таксата за битови отпадъци всички останали данъци и такси запазват досегашния си размер.
Както е известно, на заседанието си през декември Общинският съвет реши таксата за битови отпадъци да бъде повишена. Разяснение за необходимостта от подобна стъпка даде отново пред представители на местни медии на 31 януари зам.-кметът Сия Шехтанова. Тя посочи, че повишението за първа зона в града е 4.5 %, за втора зона – 26 %, а за трета и четвърта зона – 68 %. Според Шехтанова и най-голямото увеличение ще бъде в рамките на около 10 лв. годишно. В селата такса смет се повишава с 50 %, но досега хората там са плащали средно по 6-8 лв., така че повишаването на таксата тук също се смята за поносимо.
С. Шехтанова припомни, че освен всичко друго таксата за битови отпадъци сега нараства след като в продължение на девет години не е била „пипана”.
Само 183 граждани са поискали да заплащат такса смет на базата на декларирани количества отпадъци. Останалите около 44 хил. притежатели на партиди в общината са предпочели да остане досегашният начин на плащане – върху данъчната основа.
Сия Шехтанова обоснова увеличението на таксата за битови отпадъци с трикратно нарасналите разходи за тази цел през последното десетилетие. Повишени са значително междувременно разходите за гориво, ток, заплати, за депо, за почистване на обществени пространства. Много средства отиват /над 100 хил. лв. годишно/ за ликвидирането на т. нар. диви сметища. Значителни са и отчисленията – около 900 хил. лв., които Общината плаща към Регионалната инспекция по околната среда и водите. Затова, ако преди десетилетие за сметосъбиране и сметоизвозване разходите са възлизали на около 1.1 млн. лв., сега те са към 3.9 млн. лв.
Шехтанова добави, че в бъдеще може да се мисли дали таксата за битови отпадъци да се определя както досега или по друг вариант – на основата на броя на обитателите на даден имот, макар че и това, по различни причини, не е панацея. Известна яснота при обсъждането за евентуално прилагане на този метод в бъдеще би могло да внесе предвижданото за март 2021 г. масово преброяване /предишното подобно преброяване бе през 2011 г./.
Очаква се през тази година да се получат около 3 млн. лв. от такса смет. Известно е, че тези средства могат да се използват само целево – за почистване, събиране и извозване на боклука.
През миналата година от налози в Общината са събрани към 80 % от планираните средства. От 2019 г. в общинската администрация работи и служител, ангажиран с принудителното събиране на данъци. През м. г. са събрани около 500 хил. лв. от просрочени задължения. През т. г. от различните налози /без такса смет/ трябва да се получат в общинската хазна малко над 4.2 млн. лв.
Промените при декларирането и плащането на данъци и ползването на отстъпки бяха разяснени и на среща в града ни вчера, на 6 февруари, организирана от Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите в Софийска област и Община Самоков. Присъстваха счетоводители, земеделски стопани, данъкоплатци. Организаторите отговориха и на поставените от присъстващите въпроси.
От Общината казаха още, че всички граждани ще получат писма с подробности за сумите, които дължат за данъци и такси.

Тодор Попов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*