Новини, Образование

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и Гимназията по туризъм – иновативни училища

С решение на правителството от 5 август Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки” и Професионалната гимназия по туризъм са обявени за иновативни училища. Те са част от списъка с общо 395 подобни учебни заведения за новата учебна 2019-2020 година, приет от Министерския съвет.
Целият списък е публикуван в „Държавен вестник” /бр. 63 от 9 август т. г./. 395-те училища са от 133 населени места в 111 общини. Предварително те са били одобрени от Комисията за иновативните училища.
За основа на решението са послужили проектите на съответните учебни заведения, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в самия проект.
Иновациите, които се предлагат и осъществяват, са насочени към разработване и въвеждане на нови елементи на организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстване на управлението, подобряване на обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.
В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, специалисти с опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Leave a Reply