Новини, Шарен свят

Оферта за работа на младежи

Проектът “Ново начало – от образование към заетост” се финансира от Европейския социален фонд и Република България по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В проекта могат да участват работодатели, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката с изключение на работни места в сферата на селското, горското и рибното стопанство.
Проектът създава нови възможности за работа на младежите до 29 години, за добиване на ценен първи професионален опит чрез стажуване по специалността при работодател за период от 6 месеца, като се усвояват знания, умения, трудови навици и опит по придобитата специалност в сферата на средното или висшето образование.
С одобрените младежи се сключва трудов договор за срок от половин година. Те ще работят с помощта и съдействието на определен от работодателя наставник.
Всеки младеж до 29-годишна възраст, който е регистриран в Бюрото по труда, дипломирал се е, но е без стаж по специалността и не е включен да участва в проекти и програми, финансирани от “Развитие на човешките ресурси”, може да подаде заявление за участие в проекта /по образец/ и да представи писмо от работодателя /изготвено от Бюрото по труда/, за да кандидатства за включване в проекта.
Месечното възнаграждение и съответните начисления се осигуряват от Агенцията по заетостта, на местна почва – от Бюрото по труда. В бюрото мога да се научат и повече подробности за проекта.

Leave a Reply