Новини, Политика, Шарен свят

Офисите на Бюрото по труда ще бъдат обновени

С европейски пари офисите на Бюрото по труда в Самоков ще бъдат обновени и модернизирани.
Освен в нашия град, нововъведения ще има и в бюрата по труда в Плевен, Нова Загора и Перник. Договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” с Агенцията по заетостта бяха подписани на 7 февруари в София в присъствието на министърката на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Общата финансова помощ за бюрата по труда в Самоков и останалите три града възлиза на 709 228,43 лв.
По-подробно за предвижданото обновление на офисите в нашия град ще разкажем в един от следващите броеве.

Leave a Reply