Новини, Политика

Офисът на “Социално подпомагане” ще се модернизира

Помещенията на офиса на дирекция “Социално подпомагане” в Самоков ще се реконструират и обновят.
Начинанието е част от работата за модернизиране на дирекциите „Социално подпомагане” в 68 общини в страната по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
За тази цел се предвиждат общо 5,3 млн. лв. Основната част от тази сума – 4 млн. лв., представлява съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
Целта е да се допринесе за социалната интеграция на групите в неравностойно положение, включително на ромите.
В Софийска област освен самоковският, ще бъдат обновени офисите на “Социално подпомагане” в Ботевград и Костинброд. За модернизиране на помещенията в трите града се отделят 145 хил. лв.
Помещенията ще бъдат ремонтирани, ще се подменят дограми и ще се подобри топлоизолацията в сградите. С нововъведенията ще се подобри и достъпът на хора с увреждания до самите офиси.
Срокът за изпълнение на проекта е две години.

Leave a Reply