Оформя се оградата на Синагогата от изток

През последните дни бе изградена зидана ограда на Синагогата от източната страна на двора й. Работата е на стойност 10 хил. лв. и се върши със средства, отпуснати от Дирекция “Вероизповедания” към Министерския съвет по искане на Община Самоков.
Със завършването на оградата ще се подпомогне опазването на сградата на еврейския храм до момента, когато ще има финансова възможност за неговото възстановяване и вероятното му използване като концертна и изложбена зала.
С ремонта се подобрява и входното пространство към съседната Сарафска къща, която сега е паметник на културата, но преди десетилетия е била дом на богатото еврейско семейство Арие, което е било и основен дарител при изграждането на самата Синагога. Както е известно, в Сарафската къща сега се организират много културни изяви; тя е и една от самоковските забележителности, които се посещават от туристи от страната и чужбина.
Синагогата също е паметник на културата от национално значение, но с времето, поради липса на средства за ремонта й, е потънала в разруха и отдавна е затворена за посещения. В този район през 19-и и първата половина на 20 в. е била еврейската махала в града ни.
Наскоро с решение на правителствената дирекция „Вероизповедания”, също по искане на Общината, бяха отпуснати още 25 хил. лв. за неотложни ремонти и на Джамията, и на Митрополитската черква.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*