Новини, Политика, Шарен свят

Очакват се половин милион евро за модерно осветление

Общината е внесла за одобряване нов проект – “Внедряваване на енергийно ефективно светлодиодно улично осветление на територията на община Самоков”.
Проектът предвижда да се подмени уличното осветление в Самоков и селата Говедарци, Радуил, Продановци, Ярлово, Райово и Широки дол. Целта е да се повиши енергийната ефективност и качеството на осветлението и да се намалят разходите. Ще се намалят и вредните емисии, а оттам и отрицателното въздействие върху околната среда. В разработката изрично се изтъква, че няма да се използват токсични материали. С новото осветление ще се осигури и по-безопасно движение на моторните превозни средства и пешеходците вечерно и нощно време. Очаква се да бъдат реализирани и икономии от годишните разходи за експлоатация и поддръжка.
С промените уличното осветление ще бъде приведено в съответствие с европейските норми. Така ще се създадат и условия Самоков да придобие европейски вид с оглед по-нататъшното развитие на града като туристически център.
Стойността на проекта e 491 361 евро. Документът е внесен в Международния фонд “Козлодуй” към Министерството на икономиката и енергетиката.
Ако разработката бъде одобрена, планира се тя да бъде осъществена през следващата година.

Leave a Reply