Новини, Читателски

Още веднъж за временните обекти в „Самоково”

Настояваме г-н кмета да отговори чрез вестника на няколко въпроса, свързани с т. нар. преместваеми обекти в нашия квартал „Самоково”. Тези обекти не стоят добре на фона на санираните в последно време жилищни блокове. Около 2000 г. преместваемите обекти бяха към 50 на брой, сега са останали само 7-8, но пораждат проблеми.
– По принцип неработещите обекти за определен период се премахват. Тук има обаче неработещи по три години и повече, а не се „пипат”.
– Забранено е обектите да се отдават под наем, защото са разположени на общинска земя, но има и такива.
– Един от обектите бе преместван няколко пъти, но и в момента е на неудобно място на тротоара.
– Някои обекти работят само по два-три дни в месеца.
– Външният вид на повечето от тези обекти не е добър, те са неугледни.
Доколко сме запознати с общинските наредби и заповеди в това отношение, смятаме, че те не се спазват.
Очакваме отговорите на г-н кмета. Иначе инициативата за допитване до хората е хубава.

Група граждани от кв. „Самоково”

Leave a Reply