Здраве, Новини, Читателски

Още веднъж за името на болницата

Специално благодаря на колегата Димитър Михайлов за квалификацията „многоуважаван” за скромната ми личност във връзка с публикация за името на болницата в бр. 6 на в. „Приятел” от 14 февруари т. г.
За предложението самоковската болница да носи името „Рождество Богородично” съм се обосновал, мисля, съвсем достатъчно. А това, че в Самоков има четири черкви, свързани с името на пресвета Богородица, не означава, че трябва да се търси друго име на друг светец. Този факт говори за това, което вече изтъкнах – св. Богородица векове наред е била духовен покровител на града. Трябва ли да се напомнят чудесата по време на кърджалийските нашествия!?… Четирите черкви с нейния култ говорят за изключителното уважение към майката на Исус Христос. Забравено е обаче това през времето на официалния атеизъм.
Почти съм сигурен, че Самоков, освен град на зографите, е бил наричат и градът на св. Богородица, в което има недвусмислена логика. Грях е, че сме забравили това и не сме мислили по въпроса.
Чувал съм, че преди време, когато се обсъждаше в кой ден да бъде Празникът на Самоков, някой предложил на кръговото откъм София да се постави голяма икона /плакат/ на св. Богородица. Чудесна идея, която кой знае защо не бе осъществена.
Тогава за патрон на града се прие св. Симеон Самоковски /макар че той е преди всичко борец за свобода/, забравили покровителството на св. Богородица.
А четирите черкви и фактът за свързването ни с пресвета Богородица може идеално да се използват за културно-историческа цел. По подобие и за разширение на Софийската Света гора!

Христо Христов

Leave a Reply