Новини, Шарен свят

Още 10 работни места по „Подкрепа за заетост”

Допълнително е отпусната квота за още 10 работни места, стана ясно на заседанието на Съвета за сътрудничество, състояло се на 19 ноември. Съветът разгледа заявките на работодатели по проекта „Подкрепа за заетост” към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Предстои предложенията на Съвета за сътрудничество да бъдат разгледани от ръководството на Агенцията по заетостта. След това ще се оформи и класирането.
Отпуснатите допълнителни средства са за работодатели и работни места в сферата на индустрията и услугите. Към заявените места се насочват регистрирани в Бюрото по труда безработни, като предимство имат продължително безработните, младежите до 29 години, хората над 55-годишна възраст и ромите.
На назначените се осигурява обучение от работодателя и наставничество от служител на съответната фирма с цел по-бързо да се усвоят необходимите знания и умения.
Изпълнението на проект “Подкрепа за заетост” започна преди две години.

Leave a Reply