Новини, Шарен свят

О. з. полк. Алексей Петков оглави запасните

За председател на Общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва бе избран о. з. полк. Алексей Петков. Той наследи на отговорната длъжност досегашния дългогодишен председател о. з. кап. Димчо Петров, който подаде оставка.
Отчетно изборното събрание на организацията се състоя на 31 януари във Военния клуб /ДНА/ в присъствието на председателя на съюза о. з. ген. Златан Стойков, зам.-председателя о. з. ген. Васил Върбанов и о. з. ген. Вълчо Фотев.
След встъпителното слово на о. з. полк. Симеон Симеонов доклад за дейността на организацията през периода 2009-2018 г. изнесе досегашният зам.-председател на Общинския съвет о. з. полк. Алексей Петков.
Присъстващите общо 38 запасни офицери и сержанти избраха единодушно нов Общински съвет от 9 члена: Алексей Петков, Ангел Главев, Благовест Гамалов, Божидар Величков, Бойко Димов, Иван Гроздев, Минчо Велев, Ненко Ненков и Николай Галев.
Избран бе и Управителен съвет от трима души: Алексей Петков – председател, Минчо Велев – зам.-председател и Ненко Ненков – секретар.
Председател на Контролния съвет стана Симеон Симеонов, а членове – Димитър Змийчаров и Красимир Кирилов.

Leave a Reply