Новини, Шарен свят

Павилионите на „Булгартабак” – „за” и „против”

Решението на Общинския съвет от 21 ноември за организиране на конкурс за отдаване под наем за 10 години на 8 места в различни райони на града за изграждане на павилиони за цигари, вестници и дребни пакетирани хранителни продукти не бе посрещнато еднозначно от гражданството.
През последните дни е организирана подписка срещу това решение, в която според организаторите са се подписали вече над 400 души – представители на малкия бизнес и други граждани.
„Долуподписаните изразяваме несъгласието си с посоченото предложение относно предвидените конкурсни условия и цялостния проект, които нарушават свободната конкуренция, влизат в противоречие с естествената регулация на търговските отношения и са насочени срещу развитието на местния малък и среден бизнес”, отбелязват подписалите се.
В подписката се посочва, че едва ли ще се явят други кандидати освен „Булгартабак” – фирмата, предложила да наеме местата за павилиони в града ни, и тя ще спечели конкурса, още повече, че еднократно трябва да се плати от победителя значителна сума – около 276 хил. лв., което представлява наемът за въпросните места в продължение на 10 години.
Според организаторите на подписката фирмата, спечелила търга, ще се превърне в монополист, като ще съсредоточи в едно производството, разпространението и продажбата на цигари и вестници. Подписалите се са на мнение, че изграждането и дейността на 8-те павилиона ще бъде удар върху малкия местен бизнес. Дори и сега някои такива малки обекти пустеели.
Подобна инвазия на фирмата има в още много градове в цялата страна, включително и в Югозапада. Според някои сведения в Перник и Дупница по този въпрос се водят съдебни дела, в Благоевград пък спечелилата фирма поставяла павилиони на други, а не на определените от местната управа места.
А при положение, че депозитът за самото участие е 10 хил. лв., явно е, че едва ли друг ще подаде документи и „Булгартабак” ще спечели търга, смятат още подписалите се.
По повод на тези факти и твърдения кметът Владимир Георгиев заяви на 4 декември за „Приятел”, че въпросът е на дневен ред вече повече от две години и за това неведнъж са информирани не само общинските съветници, но и самите граждани.
В началото от фирмата са предлагали на различни места в целия град да се определят места за изграждането на повече от 30 павилиана за цигари и вестници. Общинарите и общинските съветници не са се съгласили с този голям брой и след много срещи, проверки и разисквания в продължение на месеци са намалили броя на павилионите.
На общинска сесия точно преди година /на 22 ноември 2012 г./ предложението на „Булгартабак трейдинг” АД бе за наемане на 23 места за павилиони в рамките на града. Тогава дори бе съобщено, че са водени и предварителни преговори за предоставяне допълнително от страна на „Булгартабак” на Общината на модерни автоспирки.
Павилионите щели да бъдат със съвременен облик и заедно с автоспирките да допринесат за по-модерен вид на самия град.
Тогава предложението не бе прието, като съветници от различни политически групи изразиха опасения, че може да се протежират само определени централни издания и че ще се удари по малкия бизнес в града ни в условията на и без това жестока безработица.
В крайна сметка на 22 ноември м. г. при гласуването 13 съветника бяха „За”, „Против” нямаше, но 9 души се въздържаха и така до решение не се и стигна.
Сега обаче – на 21 ноември т. г., решение бе прието за 8 павилиона от по 6 кв. м., като никой от съветниците не изрази публично противно становище.
„Както се вижда, редуцирахме няколко пъти броя на павилионите – от повече от 30 на 23, а сега – на 8”, изтъкна за вестника кметът Георгиев.
Градоначалникът добави, че местата ще се отдадат при първоначален минимален наем от 40 лв./кв. м без ДДС, което е многократно повече от обичайния наем за подобни цели от 3 лв./кв. м.
Освен това ще бъдат разкрити най-малко 16 нови работни места. „Твърди се, че тези павилиони ще унищожат малкия бизнес, но вижте какво стана след отварянето на супермаркетите на големи търговски вериги в Самоков – нима някой малък хранителен магазин например затвори врати”, запита градоначалникът.
„Дори Общинският съвет да не беше приел предложението, нищо не пречеше на фирмата да наеме места за своите павилиони от частни лица и тогава цената едва ли щеше да бъде толкова висока, а и в касата на Общината нямаше да влезе нищо”, коментира още кметът.
Сега, след провеждането на конкурса, в общинската хазна ще влязат минимум 276 480 лв. – на толкова възлиза 10-годишният наем за обектите, който трябва да бъде внесен съгласно утвърдените условия еднократно при успешното провеждане на процедурата и определяне на победителя.
„В днешните условия на криза такава сума не е за пренебрегване”, констатира Георгиев.
Той допълни, че общинската управа не предприема нещо необичайно. Подобна е практиката не само в Европа като цяло, но и в страната – такива павилиони има вече в много областни и други градове от ранга на Самоков.
В условията за сегашния конкурс е записано дори и задължение спечелилата фирма да внесе допълнително 20 бона, които общинарите да използват за изграждане на детска площадка, подобряване на инфраструктурата или за други подобни цели.
За плюс се смята още, без това да е непременно най-важното, че бъдещите павилиони ще бъдат с модерен облик и еднотипни, което би подобрило визията на отделните райони и на самия град като цяло.
Междувременно организаторите на подписката обявиха, че ще я предоставят на вниманието на общинската управа и на областния управител с искане въпросът да се преразгледа.

Тодор Попов

Leave a Reply