Новини, Шарен свят

Падналите клони и дървета бяха оползотворени

Със съдействието на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението, “Гражданска защита”, Регионалния център за управление на отпадъците и Общината са събрани падналите дървета и клони при бурята в края на март.
Благодарение на приложения подход се гарантира икономичното депониране на отпадъците. Както обясниха от Общината, зелените отпадъци преминават през дробилка, която значително намалява обема им, а така се намаляват и разходите.
За всеки тон депонирани отпадъци до миналата година се е заплащало по 59 лв. отчисление към държавата, през януари и февруари таксата е била 95 лв., а от март – 69 лв.
Община Самоков се е възползвала от възможностите, които е предоставила държавата, отчислените по този начин средства да се връщат под формата на инвестиции в техника за опазване на околната среда. Така, от върнатите отчисления, са закупени камион и дробилка. Общината е закупила и багер, още една сепарираща инсталация и друга техника.
Така новото депо – официално наречено Регионален център за управление на отпадъците, може да работи по-ефективно и да разширява дейността си.

Leave a Reply