Новини, Читателски

Пазарът да се премести, но не срещу болницата

Години вече понеделнишкият пазар е трън в очите на управляващи и граждани. Няколко пъти бе преместван и все не се улучваше най-подходящото място. И сегашното му разположение – в централната част на града, не е удачно. Смятаме, че повечето хора са на същото мнение.
Говори се от миналата година, че този пазар скоро отново ще се мести. И то – срещу болницата. По наше мнение обаче това е най-неподходящото място, тъй като е точно срещу здравно заведение! Там ще е и много шумно, а могат да се пренасят и зарази. Освен това там и сега е тясно, като се има предвид, че на този терен е оформен и паркинг. А и това място е с голямо движение от и за „Самоково” – най-големия квартал в града ни.
Наложително е да се обмисли по-добре къде да бъде преместен този пазар, за да не се наложи после, за кой ли път, отново да се мести.
Нашето предложение е понеделнишкият пазар да се установи в района покрай р. Искър, зад „Т маркет” и „Гранд”. Там има достатъчно място, близко е до основна улица /бул. „Искър”/ и до географския център на града и в същото време няма да пречи на движението.

Жители на кв. „Самоково”

Leave a Reply