Пакети с плодове и кашкавал за учениците

Макар да не ходят на детска градина и училище, децата и учениците ще могат да получат полагащите им се плодове, зеленчуци и млечни продукти по подпомаганите с евросредства схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, съобщиха от Държавния фонд „Земеделие“.
Това ще става с еднократно предоставяне на пакети с полагащите се на дете продукти за периода на извънредното положение от 13 март до 13 май.
Доставките временно бяха прекратени заради пандемията, която затвори училищата и детските заведения, но след препоръка от Европейския съюз те бяха възобновени. Чрез тази мярка се подпомагат както семействата на учениците, така и производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти.
Продуктите ще се доставят в училищата и ще се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. Ако директорите не могат да създадат нужната организация, семействата ще получат продуктите със съдействието на Министерството на земеделието, храните и горите чрез държавните горски стопанства.
Пакетите ще съдържат плодове, зеленчуци, сирене и кашкавал. Средно за периода на извънредното положение на едно дете се полагат близо 300 грама сирене или кашкавал и около 2 килограма плодове и зеленчуци.
Двете училищни схеми не са разработени за изхранване на децата в учебните заведения. Те имат за цел да възпитат трайни навици сред децата и младите хора да консумират пресни български плодове и зеленчуци, както и качествени млечни продукти, родно производство.
Стана ясно още, че ако останат продукти, за които няма желаещи да ги получат, те ще бъдат предоставени на социално слаби и хора в нужда.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*