Новини, Статии, коментари, Читателски

Паметник или възпоменателна плоча на възрожденците да се постави

Преди броени дни в църквата “Св. Николай” бе извършена панихида за митрополит Доситей. Това бе скромно възпоминание за този заслужил висш духовник на Българската православна църква. Той е бил на самоковската митрополитска катедра цели 35 години /1872-1907 г./.
Издигнатият паметник на гроба му в двора на църквата “Св. Николай” е запазен и днес. Трябва да се каже, ако някой не знае или сме забравили, че когато се правеше каменната ограда /1953-1956 г./ източно от църквата, бяха махнати надгробните плочи на погребаните там многозаслужили самоковци, като Христо Димитров – основоположник на Самоковската художествена школа, Димитър Зограф и съпругата му Християния, Никола Карастоянов, Захарий Хаджигюров, Мано Филипов Шипокли, Баба Фота – основателката на Девическия манастир в Самоков, Чакър войвода, Иван Доспевски – първия кмет на града ни след Освобождението, Никола Образописов и много други.
Четири от плочите са били прекарани в Историческия музей – на чорбаджи Гюро /на която има допълнение, че в същия гроб е погребан и Захарий Хр. Зограф – “чорбаджи Гюров зет”, на Християния Д. Доспевска /Зографска/, на Христо Сребърников и на архимандрит Доситей Ковачев /самоковец/.
Останалите плочи са били прибрани от наследниците на погребаните тук видни самоковци и монтирани в старите гробища, до стадиона.
Под каменната ограда и до нея все още се намират тленните останки на онези заслужили самоковци-възрожденци.
Извършената панихида и поклонението на гроба на митрополит Доситей ми дава основание да подкрепя даденото от Мария Йончева обосновано пожелание /в. “Приятел” от 12 и 18 януари 2007 г./ за издигане на паметник на многозаслужилите и погребани тук видни самоковски възрожденци. Освен това предлагам големият двор на църквата “Св. Николай” да бъде подходящо оформен, озеленен, с посадени нови дървета, пешеходни алеи и да стане обект за възпоминание и размисъл. Още повече, че и храмът тук е обявен за паметник на културата.
Предлагам да бъде поставена и възпоменателна плоча с известните засега поне двадесет имена.
Отправям пожелание към всички самоковци, които знаят или имат сведения, че тук са погребани техни предци от епохата на Възраждането, да направят писмен спомен за музея. С това ще допълним още имена.
Вярвам, че това пожелание ще намери отклик и сред ръководителите на града ни.
Чакам и други мнения!

Георги Михайлов

Leave a Reply