Новини, Образование, Политика

Парите за образование леко нарастват

Общинският проектобюджет за тази година в сферата на образованието бе разгледан на работна среща на 20 януари. Обсъдено бе разпределението на сумата от 6 715 109 лв., както и нетърпящите отлагане ремонти и проблеми в училищата.
Според стандартите издръжката на деца от 3 до 5 г. в ЦДГ и ОДЗ възлиза на 1428 лв., за дете в яслена група се полагат 1001 лв., за дете в подготвителна /целодневна/ група – 1652 лв., за дете в подготвителна /полудневна/ група в ЦДГ и училище – 870 лв., за ученик в общообразователно училище – 1355 лв., добавката на ученик за подобряване на базата е 24 лв., средствата на ученик за извънучилищни и извънкласни дейности са 14 лв., добавките за деца на ресурсно подпомагане – 293 лв., средствата за столово хранене на пътуващи ученици – 427 лв., добавката за хранене на деца от подготвителните групи и подготвителни класове в училище, както и на учениците от първи до четвърти клас е 65 лв.
В съвещанието участваха зам.-кметовете Радослав Стойчев и Васил Сайменов, директорите на дирекции в Общината Сия Шехтанова и инж. Бранимира Бодурова, общинските съветници Гиргина Рангочева и Стоян Пашов, финансисти, директори и счетоводители на общински училища.

Снежана Лалева

Leave a Reply