Новини, Статии, коментари, Читателски

Парите са по-важни от здравето…

Самоков, сниман от мястото, където се предвижда да се построи новото депо

Несъгласие

Парите са по-важни от здравето, особено ако се отнася за здравето на другите. Само по този начин можем да си обясним подписания наскоро договор за отпускането на средства за изграждане на новото депо /сметище/ до Самоков.
За чиновниците от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ това е обяснимо, нали колкото повече европейски средства се усвоят, толкова по-големи бонуси ще получат, какво ги интересуват жителите на кв. “Възраждане”, на Първи квартал и някакви си драгушинци!?… От медиите разбрахме, че замесник-министърката, на която няколко пъти се опитахме да обясним, че депото ще ни трови /на което тя отговаряше, че е много важно да се усвоят европейски средства/, е най-големият отличник по бонуси.
По-неприятното е, че новите ръководители на Самоков не можаха да кажат: “Няма да превръщаме Самоков в център на боклуците”, а продължиха с политиката на предишното ръководство. И всичко това, въпреки че многократно им обяснихме опасностите, криещи изграждането на депото на това място, въпреки несъстоятелността на екологичната оценка, която показахме и на чиновниците от МОСВ, и на ръководството на общината.
Тъй като многократно писахме за тази екологична оценка /ДОСВ/, сега ще повторим само няколко факта от нея. Направена е по поръчка на предишното ръководство на общината от научен колектив с ръководител с диплом 3,79. Този ръководител е оценил и най-важния показател – замърсяването на въздуха. Още по-интересна е специалността му – инженер по технология на дървесината /дървесина и замърсяване на въздуха!?/. Именно той е написал, че няма да има проблеми, защото няма инверсии, макар дори и учениците да знаят, че инверсиите са най-характерното нещо за котловините, в каквато се намират Самоков и Драгушиново.
Друг представител на научния колектив пък е написал, че мястото на депото се намира до р. Палакария.
С какво са опасни инверсиите? С това, че при тях се получава ”стичане” на въздушните маси по склоновете на котловината и натрупването им на дъното, т. е. от мястото на депото по дерето към кв.”Възраждане” и северната част на Самоков, а по другото дере – към Драгушиново. А това са десетки отровни и силно отровни и канцерогенни вещества.
Ясно ни е, че те няма да са в концентрация, която да отрови хората веднага, но като се вземе предвид, че замърсяването ще продължи повече от 30 години, че то ще се сумира със замърсяването от сегашното депо, представете си каква ще бъде опасността за живеещите в долния карай на Самоков и в Драгушиново. Но какво от това, нали в района не живее нито един от общинските управници…
Уважаеми съграждани, инициативният комитет предложи на общинските ръководители няколко други места, включително и място в същата посока , само с 1 километър по-далече, но безрезултатно. Оказа се, че ръководителите на Ихтиман, Костенец и Долна баня са много по-отговорни от нашите и са съгласни да докарват боклуците си в Самоков, за да могат гражданите на техните общини да живеят в чиста среда.
Въпреки всичко и въпреки подписания договор, ние от инициативния комитет не сме се отказали от борбата за преместване на депото на безопасно разстояние.
Подали сме жалба в съда и оспорваме гореспоменатата екологична оценка, въз основа на която е решено да се прави депото.
Силно вярваме в независимостта и чесността на съда и се надяваме, че тази фалшива екологична оценка да бъде отменена, с което и да не се позволи да се прави сметище на това място.
Силно вярваме също, че европейските средства не трябва да се използват за изграждането на обект, застрашаващ здравето на населението, че е недопустимо с европейски средства да се унищожават завинаги 327 дка плодородна българска земя, че тези средства трябва да служат за благото на хората, а не да бъдат източник на бонуси за чиновниците, печалби на фирмите, които ще изграждат депото, и на тези, които ще го заграбят след това.

инж. Любослав Нейчев

Leave a Reply