Новини, Шарен свят

Пари за лични асистенти ще има

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., за да може да се финансира социалната услуга „Личен асистент”, реши правителството на 14 януари.
Целта е да се обезпечат със средства личните асистенти до започването на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Както е известно, от услугата се ползват хора с трайни увреждания, включително деца, и с намалена работоспособност. Услугата чрез осигуреното финансиране подпомага тези хора, както и самите асистенти, които се грижат за тях.

Leave a Reply