Пенсията за инвалидност зависи от степента на увреждане

Снимка: архив

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:
– до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния стаж;
– до 25-годишна възраст – 1 година, като не по-малко от 4 месеца са с действителен осигурителен стаж;
– до 30-годишна възраст – 3 години, като не по-малко от 1 година е с действителен осигурителен стаж;
– над 30-годишна възраст – 5 години, като не по-малко от 1 година и 8 месеца са с действителен осигурителен стаж.
Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при 1 година действителен осигурителен стаж.
Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайна намалената работоспособност и степен на увреждане, както следва:
– над 90 % – 115 % от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 юли 2020 г. – 287.50 лв.;
– от 71 % до 90 % – 105 % от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 юли 2020 г. – 262.50 лв.;
– от 50 % до 70.99 % – 85 % от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 1 юли 2020 г. – 212.50 лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*