Новини, Шарен свят

Персоналният код – акцент в данъчната кампания

PrihodiАкцент на данъчно-осигурителната кампания през тази година ще бъде персоналният идентификационен код /ПИК/, който НАП издава, както и насърчаване на използването му от клиентите на агенцията. Целта е да се пести на клиентите време и пари при контакта им с НАП.
Всички, които вече имат ПИК, могат да го ползват и за подаване на данъчни декларации за облагане на доходите от 2014 г. Ако някой иска да се откаже от тази услуга, може да го направи, като подаде заявление в НАП.
Физически лица, които имат издаден повече от един ПИК /например издаден на БУЛСТАТ на ЕТ/, ще могат да ползват услугата за подаване на декларация за облагане на доходите от 2014 г. с този ПИК, който е издаден на техния ЕГН.
С ПИК гражданите могат да ползват още много услуги, включително да проверят какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски. По този начин гражданите могат да получат и информация за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество.
С ПИК може да се получи информация и за декларираните пред НАП трудови договори от работодателя, за непогасени задължения към агенцията, за извършени плащания и задълженията, които са погасили, както и за всички декларирани или установени задължения и за начина, по който са погасени.
Чрез ПИК гражданите могат да подават искане за издаване на документ, както и да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите.
Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването на издадения ПИК, както и разрешение за ползване на исканите електронни услуги, става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по седалище и адрес на управление за юридическите лица.
Други новости през тазгодишната кампания са свързани с нови правила за отстъпка. Всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5 % от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април /когато е и срокът за подаване на декларацията/ дължимия по декларацията данък.
Най-лесно декларацията може да се подаде онлайн с ПИК. Освен това подаването с ПИК е напълно безплатно, докато електронният подпис се заплаща.
Данъчното облекчение за минимални доходи ще се ползва с отделна декларация, която ще се подава в срок също до 30 април т. г. Облекчението ще важи само през 2015 г. за доходите от 2014 г.
Физическите лица могат да ползват данъчното облекчение за минимални доходи, когато едновременно са налице две условия:
– лицето да е придобило през 2014 г. само доходи от трудови правоотношения;
– придобитите през годината доходи не превишават 12 месечни минимални заплати, т. е. 4080 лв.
През тази година се дава и право на избор за удържане на авансов данък през последното тримесечие с декларация пред платеца на дохода.

Leave a Reply