Новини, Шарен свят

Песни и танци поддържат духа на хората с увреждания

Снимка: архив

Съюзът на инвалидите в Самоков под ръководството на своя председател инж. Боньо Тодоров организира честване на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Столът в сградата на Общината едва успя да побере всички желаещи. Поканени бяха кметът Владимир Георгиев, председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, директорът на дирекция „Социално подпомагане” Иван Карагеоргиев, както и ръководството на „Самел-90” АД, които редовно оказват подкрепа за изявите на клуба на инвалидите. Макар и в работен ден, доста от поканените уважиха тържеството.
Честването откри Радка Хаджилазова, един от дейните членове на клуба. От името на г-н Георгиев и г-жа Стойчева приветствие поднесе секретарят на Общината Ангелина Вангелова. Събралите се бяха поздравени и от г-н Карагеоргиев. Поздравителен адрес бе получен и от народната представителка д-р Красимира Ковачка.
Забавна програма изнесоха членове на клуба. Радка Хаджилазова, Васил Димитров и Латинка Трохарова изпълниха народни песни под съпровода на акордеона на Борис Стрински. Със стихове и песни се представи Стойчо Караиванов. Йорданка Караджичкова пък почерпи за 70-годишния си юбилей и получи много поздравления от присъстващите. Последваха хора, танци и въобще веселба. Направиха се и снимки. Доброто меню и любезното обслужване от персонала също допринесоха за приятното настроение.
Хората в неравностойно положение дадоха пример как трябва да се зачитат празниците.

София Сотирова

Leave a Reply