Крими, Новини

Пет акта за горски нарушители

Инспектори от Регионалната дирекция по горите – София са съставили пет акта за нарушения по Закона за горите и 4 протокола, с които са дадени предписания за отстраняване на допуснати пропуски.
Инспекторите са проверили складове и цехове за преработка и съхранение на дървесина – общо 13 обекта, в Самоков, Говедарци, Бели Искър, Радуил, Марица, Драгушиново и Клисура.
При проверките специално внимание е било отделено на поставянето на камери за постоянно видеонаблюдение, което е задължително за всички складове за преработка и съхранение на дървесина от 1 януари т. г. Благодарение на такава система инспекторите са констатирали нарушение в един от проверяваните обекти – експедиция на три превозни средства, натоварени с дървесина, без превозни билети.
Освен камера за видеонаблюдение, собствениците на автомобили, които превозват дървесина, от тази година трябва да бъдат снабдени и с GPS ycтpoйcтвa зa колите. В един от обектите проверяващите са установили, че са подправяни хартиени превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от частни гори, докато при електронния превозен билет няма възможност за подобни нарушения.

Leave a Reply