Новини

Пешеходна алея правят от центъра до Лаго

Централната част на града ни ще бъде свързана с крайградския парк Лаго чрез пешеходна алея. Алеята ще бъде непосредствено до стената – от западната страна на Искъра; ще започва от моста при болницата и ще продължава през кв. „Самоково” до самия парк.
Проектът се изпълнява от хората, наети по програма „Развитие”. С общински средства се закупуват само материалите.
Предвижда се в близко време да приключи трасирането на самата алея с бордюри от двете страни. Догодина, по данни от общинската администрация, ще бъде готова и настилката. Трасето ще може да се ползва не само от пешеходци, но и от велосипедисти.
Алеята е предвидена като част от пешеходната зона по общия устройствен план на Самоков.
Проектът предвижда изграждането на подобна успоредна велосипедна алея и от източната страна на реката. Този замисъл ще се осъществи, ако се приеме проектът за крайречната зона, който Общината е разработила и смята да внесе за финансиране по европейските програми.

Leave a Reply