Култура, Новини

„Писма”-та на Вазов до Евгения Марс

Под надслов „Писма” излезе от печат част от кореспонденцията между Иван Вазов и самоковката Евгения Марс /псевдоним на Евгения Бончева, известна поетеса и авторка на разкази и драми, родена в нашия град през 1877 г., но живяла от девическите си години до смъртта си през 1945 г. в София/.
Писмата са разменени през периода 1906-1921 г. – до самата смърт на патриарха на българската литература. Вазов се обръща към своята муза с „Драга Женичка” и „Царица”, а тя му отговаря с „Драги приятелю” и „Велики учителю”. В книгата са поместени и спомени на Евгения Марс, както и факсимилета от писма на Вазов с неговия ръкопис.
Отделено е място и за снимки на двамата писатели, както и за техни рисунки, включително от Руска Маринова и Илия Бешков.
„Какво друго е любовта на твореца, ако не трубадурски блян?! Неутолим, поради своята нематериалност и в същото време подхранван от всяка сполучлива творба. Творческите пътища на Иван Вазов и Евгения Марс минават през въжделението и се срещат там, където Словото създава нова реалност. В нея нежността, човечността и постоянното вдъхновение детронират дребните насъщни нужди. Поради това ще пребъдат във времето”, пише в предговора Ана Боянова.
Издателското ателие „Аб” е запазило правописа на оригинала. Снимките пък са от архива на сем. Елмазови. Самото издание е спечелило конкурс на Министерството на културата.
Книгата представлява второ допълнено издание, като първото е било през далечната 1947 г.

Leave a Reply