Новини, Шарен свят

Планинските общини се нуждаят от специални грижи

Снимка: Радослав Каймаканов

В дискусията за работата на планинските общини у нас, организирана от българското представителство на Европейския съюз в София по инициатива на евродепутата Илияна Йотова, участва и кметът на Самоков Владимир Георгиев. Софийска област представляваха и колегите му от Правец, Костенец и Горна Малина.
Както съобщи на 8 февруари Вл. Георгиев, на работната среща са изнесени интересни факти за състоянието на редица български планински общини, като особено внимание е обърнато на тежкото положение в селата. Там най-сериозни проблеми са обезлюдяването на планините, което не позволява развитие и води до загуба на природни ресурси; липсата на инфраструктура, на медицински грижи и др.
Макар че в общината ни няма толкова сериозни проблеми, в изказването си самоковският градоначалник е изтъкнал необходимостта от въвеждане на мерки за енергийната ефективност. Лошо е състоянието на пътищата от републиканската мрежа, голям проблем е и трудовата ангажираност на населението.
Основните изводи от дискусията са, че богатството на природните дадености в планинските райони е добра възможност за развитието им. Това може да бъде постигнато чрез инвестиции в малките и средните предприятия, „зелена икономика”, планински туризъм, подходящо обучение и дуално образование на младите хора, развитие на бърз и достъпен интернет. Участието в проекти за европейско финансиране би подпомогнало значително развитието на планинските общини.

Leave a Reply