Новини, Шарен свят

Планът за голф игрището край Горни Окол ще се обсъжда

Заданието на общия устройствен план на бъдещото голф игрище край Горни Окол предстои да бъде разгледано от Общински съвет, а след това съгласувано и с други ведомства и дружества.
Новият комплекс ще заеме около 2000 дка земя над яз. „Искър“ – между Горни Окол и Щъркелово гнездо. Инвеститор е фирма „Маркан“, която през миналата година е закупила земята от Общината.
Голф игрището трябва да бъде изградено за три години, като се вложат минимум 25 млн. лв. Очаква се след въвеждането му в експлоатация тук да бъдат разкрити най-малко 70 работни места и по този начин и безработицата в региона да намалее.
Освен това надеждите са с предстоящото разнообразяване на туристическия продукт да се допринесе като цяло за развитието на туризма в общината.

Leave a Reply