Новини, Политика

Планът за приходите в общинската хазна се преизпълнява

За първите 6 месеца на годината са изпълнени 76 % от годишния план за приходите на Общината. Събрани са за периода и 74 % от предвидената годишна сума за такси.
Годишният план за данък недвижими имоти /данък сгради/ се изпълнява за 6-те месеца 83 %, а за такса битови отпадъци /такса смет/ – 74 %. Към 68,5 % от предвиденото за цялата година са приходите от глоби.
В сравнение със същия период на миналата година по тези параграфи в бюджета се отчита сериозно преизпълнение, коментираха от общинската администрация.
Общият размер на данъчните приходи за полугодието е 3,361 млн. лв. при годишен план от 4,443 млн. лв. По всички „пера” постъпления са над половината от планираните за годината.
Изпълнена е и 67 % от годишната задача по отношение на данъка за придобиване на имущество. Приходите възлизат на 333 хил. лв. и според запознати показват симптоми за известно съживяване на пазара за недвижими имоти.
Получени са и 81,5 % от предвидените приходи от туристически данък. Това е логично, като се има предвид, че голяма част от първото полугодие се пада през активния туристически сезон. Независимо от това служители са на мнение, че постигнатото говори все пак и за по-голяма заетост в хотелите. Принос има и общинският хотел „Арена”, открит в края на миналата година. От Общината уточниха, че събраните от туристическия данък досега 326 хил. лв. ще бъдат изразходвани за подобряване на туристическата инфраструктура и за реклама на града и района.
Изпълнени са и 75 % от годишния план за приходи от данъка върху превозните средства. Преценява се, че до голяма степен това се дължи на засиления контрол и съгласуваност в работата между Общината и полицейските институции – сравняват се периодично данните за регистрираните и декларираните автомобили и се предприемат съответните мерки.
От Общината допълниха, че сериозни мерки се предприемат срещу фирми и лица, които не плащат налозите си. Нередовните платци получават писмо с покана да погасят задълженията си в определен срок. Ако това не стане, думата по-нататък имат НАП и съдия–изпълнител.

Leave a Reply